Slider_2

SENSE-GARDEN

SENSE-GARDEN jobber for å forbedre livskvaliteten til personer med demens og for deres pårørende. Gjennom personalisert stimulering av sansene vil SENSE-GARDEN stimulere hukommelse, kommunikasjon og fysisk aktivitet for personer med demens, slik at de kan "finne tilbake" til sitt gamle seg.

Artboard-1-copy-3 2x

LIFEBOTS Exchange

LIFEBOTS Exchange ønsker å fremme tverrfaglig internasjonalt og tverrsektorialt samarbeid for å øke kunnskapen om robotteknologi. Prosjektet fokuserer på hvordan sosiale roboter kan inkluderes i folks liv, og har som formål å skape og videreutvikle sosiotekniske menneskelige robotrelasjoner som er kritiske for en vellykket menneske-maskin interaksjon.

Cropped-logo3-1

eWare

eWare har som mål å utvikle en nyttig og meningsfull tjeneste i samproduksjon med forskjellige aktører. Hovedmålene for prosjektet er å redusere stress hos de uformelle omsorgspersonene og pasienter, forbedre livskvaliteten til den uformelle omsorgspersonen og personen med demens, støtte kommunikasjon og informasjon mellom formelle og uformelle omsorgspersoner

Avsluttende prosjekter

Balt Se nio R_2560x1707

BaltSe@nioR

BaltSe@nioR skapte synergier mellom møbelindustrien og innovative ICT-løsninger gjennom tverrsektoriell spesialisering. Målet var å danne fungerende metoder for produktdesign og å lage møbler med fokus på sikkerhet, pålitelighet, spesielle behov og preferanser for eldre som bor hjemme.
Logo final marit

VictoryaHome

Dette prosjektet utviklet og testet ut VictoryaHome-systemet. Systemet består av en sosial robot og en smarttelefonapplikasjon som inkluderer aktivitetsmåling, fallovervåking og en automatisk medisindispenser.
Photo-by-Alex-Knight-on-Unsplash

My Robot Friend

My Robot Friend undersøker hvordan sosiale roboter kan bli en del av det daglige livet til eldre i deres eget hjem, hvordan roboter kan være en sosial ressurs for eldre, og fungere som et mellomledd mellom eldre som ønsker å bo hjemme, pårørende og hjelpesentral.