Balt Se nio R_2560x1707

BaltSe@nioR

Prosjektet vil skape synergier mellom den tradisjonelle møbelindustrien og innovative ICT løsninger gjennom en prosess med tverrsektoriell spesialisering. Målet er å danne fungerende metoder for produktdesign og å lage møbler med fokus på sikkerhet, pålitelighet, spesielle behov og preferanser for eldre som bor hjemme.

Slider_2

SENSE-GARDEN

SENSE-GARDEN jobber for å forbedre livskvaliteten til personer med demens og for deres pårørende. Gjennom personalisert stimulering av sansene vil SENSE-GARDEN stimulere hukommelse, kommunikasjon og fysisk aktivitet for personer med demens, slik at de kan "finne tilbake" til sitt gamle seg.

Artboard-1-copy-3 2x

LIFEBOTS Exchange

LIFEBOTS Exchange ønsker å fremme tverrfaglig internasjonalt og tverrsektorialt samarbeid for å øke kunnskapen om robotteknologi. Prosjektet fokuserer på hvordan sosiale roboter kan inkluderes i folks liv, og har som formål å skape og videreutvikle sosiotekniske menneskelige robotrelasjoner som er kritiske for en vellykket menneske-maskin interaksjon.

My Robot Friend

My Robot Friend undersøker hvordan sosiale roboter kan bli en del av det daglige livet til eldre i deres eget hjem, hvordan roboter kan være en sosial ressurs for eldre, og fungere som et mellomledd mellom eldre som ønsker å bo hjemme, pårørende og hjelpesentral.

Cropped-logo3-1

eWare

eWare har som mål å utvikle en nyttig og meningsfull tjeneste i samproduksjon med forskjellige aktører. Hovedmålene for prosjektet er å redusere stress hos de uformelle omsorgspersonene og pasienter, forbedre livskvaliteten til den uformelle omsorgspersonen og personen med demens, støtte kommunikasjon og informasjon mellom formelle og uformelle omsorgspersoner