Slider_2

SENSE-GARDEN

SENSE-GARDENjobber for å forbedre livskvaliteten til personer med demens og for derespårørende. Gjennom personalisert stimulering av sansene vil SENSE-GARDENstimulere hukommelse, kommunikasjon og fysisk aktivitet for personer meddemens, slik at de kan "finne tilbake" til sitt gamle seg.

Artboard-1-copy-3 2x

LIFEBOTS Exchange

LIFEBOTS Exchange ønsker å fremme tverrfaglig internasjonalt og tverrsektorialtsamarbeid for å øke kunnskapen om robotteknologi. Prosjektet fokuserer påhvordan sosiale roboter kan inkluderes i folks liv, og har som formål å skapeog videreutvikle sosiotekniske menneskelige robotrelasjoner som er kritiske foren vellykket menneske-maskin interaksjon.

Cropped-logo3-1

eWare

eWare har som mål å utvikle en nyttig og meningsfulltjeneste i samproduksjon med forskjellige aktører. Hovedmålene for prosjekteter å redusere stress hos de uformelle omsorgspersonene og pasienter, forbedrelivskvaliteten til den uformelle omsorgspersonen og personen med demens, støttekommunikasjon og informasjon mellom formelle og uformelle omsorgspersoner

Avsluttende prosjekter

Balt Se nio R_2560x1707

BaltSe@nioR

BaltSe@nioR skapte synergier mellom møbelindustrien og innovative ICT-løsninger gjennom tverrsektoriell spesialisering. Målet var å danne fungerende metoder for produktdesign og å lage møbler med fokus på sikkerhet, pålitelighet, spesielle behov og preferanser for eldre som bor hjemme.
Logo final marit

VictoryaHome

Dette prosjektet utviklet og testet ut VictoryaHome-systemet. Systemet består av en sosial robot og en smarttelefonapplikasjon som inkluderer aktivitetsmåling, fallovervåking og en automatisk medisindispenser.
Photo-by-Alex-Knight-on-Unsplash

My Robot Friend

My Robot Friend undersøker hvordan sosiale roboter kan bli en del av det daglige livet til eldre i deres eget hjem, hvordan roboter kan være en sosial ressurs for eldre, og fungere som et mellomledd mellom eldre som ønsker å bo hjemme, pårørende og hjelpesentral.